เลื่อยวงเดือนไร้สาย 575T2-KR

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 575T2-KR

 แรงดันไฟฟ้า                                                :   54 โวลด์

ชนิดของแบตเตอรี่                          :   Li-lon XR Flexvolt

Max. Power Output                       :  1600 วัตต์

ความเร็วมอเตอร์สูงสุด                      :  5800  รอบต่อนาที

Blade Diameter                           :  184 มม.

maximum Depth of Cut                 :  65 มม.

Blade Bore                                :  30 mm (KR-19 mm)

Bevel Angle Adjustment               :  57

น้ำหนัก(ไม่รวมแบตเตอรี่)                   :  3.6 กก.

ความจุแบตเตอรี่                            : T2-6.0 แอมแปร์ต่อชม.(KR/TW)

N-Bare Unit (KR)

 

ราคา 22,900 บาท

Visitors: 85,438