DW-100

ลวดเชื่อม DW-100 

การใช้งาน  :     เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อชน และต่อฉากในงานโครงสร้างต่างๆ เช่นโครงสร้างเรือ, อาคาร, สะพาน, ถัง ฯ,ฯ

_____________________________________________________________________________________________________________

ลักษณะเด่น :    DE-100 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลัก(Flux cored wire) ชนิดไตตาเนีย ที่ออกแบบสำหรับการเชื่อมในทุกท่าเชื่อม

                         รวมทั้งท่าตั้ง-ลง โดยใช้ก๊าซปกคลุม DW-100 มีความสามารถในการใช้งานที่ดีเยี่ยม ให้การอาร์คที่นิ่มและคงที่
                         สะเก็ดไฟเชื่อมที่ได้เรียบสวยงาม, เคาะเสล็กง่ายมาก และมีปริมาณควันจากการเชื่อมน้อยนอกจากนั้น DW-100
                         ยังให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมที่สูง เนื่องจากมีอัตรายการเติมเนื้อโลหะสูง

 มาตราฐานอ้างอิง : A5.18 A5.20 E71T-1C
Visitors: 110,249