ลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 4.0 x 400 mm.

ลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 4.0 x 400 mm.

( 1 แพ็ค มี 5 กก. / 1 กล่อง มี 4 แพ็ค = 20 กก. )

- เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลุ๊ค

- ใช้เชื่อมเหล็กเหนียวได้ดี

- สะเก็ดเชื่อมน้อย

- สามารถใช้ท่าเชื่อมได้ทุกท่า

- เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะแบบแผ่น

ราคา   890  บาท   /   1   กล่อง

฿890
จำนวน:
Visitors: 93,339