ลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 2.6 x 350 mm.

ลวดเชื่อมไฟฟ้า E6013 2.6 x 350 mm.

( 1 แพ็ค มี 2 กก. / 1 กล่อง มี 10 แพ็ค = 20 กก. )

- เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลุ๊ค

- ใช้เชื่อมเหล็กเหนียวได้ดี

- สะเก็ดเชื่อมน้อย

- สามารถใช้ท่าเชื่อมได้ทุกท่า

- เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะแบบแผ่น

ราคา   910  บาท  /  1  กล่อง

   

฿910
จำนวน:
Visitors: 110,246