KOBE LH-2000

ลวดเชื่อม KOBE LH-2000

การใช้งาน  :     เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาลคาล ในงานสร้างทั่วๆไป และงานเชื่อม

                         และงานเชื่อมรองพื้นก่อนฟอกผิวแข็งเพื่อป้องกันการแตกร้าวในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

_____________________________________________________________________________________________________________

ลักษณะเด่น :    ลวดเชื่อม LH-2000 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำ จะถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย

                         ในการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงระดับ 490 เมกะปาลคาล ในทุกท่าเชื่อม 

                 LH-2000 ให้รอยเชื่อมที่มีความแข็งแรงสูงต้านทานการแตกร้าวได้ดีเยี่ยม นอกจากนั้น

                                                                                            ยังให้การอาร์กที่นิ่งเรียบ เคาะแสล็กง่าย เกร็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม บ่อหลอมละลายจะมี

                                                                                            ความเหนียวพอเหมาะ ทำให้สะดวกในการควบคุมขนาด และรูปร่างรอยเชื่อม

                                                                   มาตราฐานอ้างอิง :  AWS A5. 1 E7016

                                                                                              TIS : E51 4 B 26

Visitors: 110,245