KOBE RB-26

ลวดเชื่อม KOBE RB-26 

การใช้งาน  :     ใช้สำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็ก และเหล็กแผ่นบางๆ ในงานสร้างเรือ , รถไฟ

                         และ ยานยนต์ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว

_____________________________________________________________________________________________________________

ลักษณะเด่น :    ลวดเชื่อม RB-26 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งสามารถใช้เชื่อมท่าตั้ง - ลากลงได้

                         ถึงแม้จะใช้ลวดเชื่อมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนยืกลางโตถึง 5.0 มม. RB-26 ให้การอาร์กที่นิ่งเรียบ สะเก็ดไฟน้อย

                         ทำให้ผิวเเนวเชื่อมเรียบสวยเป็นมันวาว เหมาะอย่างยิ่งกับโครงสร้างบางๆ ซึ่งเน้นการเชื่อมในท่าตั้ง - ลากลง

                         นอกจากนั้นยังเหมาะกับการเชื่อมเหล็กแผ่น แบะโครงสร้างบางๆ เนื่องจากซึมลึกไม่สูงมากนัก

                                                                  มาตราฐานอ้างอิง : AWS A5. 1 E6013

                                                                                            TIS : E43 2 R 11

 

Visitors: 110,248