โปรโมชั่น

DeWALT ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว 355x3x25มม.

• ราคาใบล่ะ 85 บาท เมื่อซื้อครบ 3 ใบ

• ราคาใบล่ะ 82 บาท เมื่อซื้อครบ 5 ใบ

• เริ่มวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

 เครื่องเจียร์ไฟฟ้า DW810 100 มม. 720 วัตต์ 

 • ราคาพิเศษ 1,000 บาท

 • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

Visitors: 39,700