เกี่ยวกับเรา


บริษัท ร่วมเจริญ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)


จำหน่ายเครื่องมือช่าง,วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน,วัสดุอุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกประเภท, ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในเขต จังหวัดระยอง และใกล้เคียง เช่น DEWALT ,STANLEY, MAKITA, BOSCH, METABO, DONGCHENG, PROTO, RIDGID ใบเจียร NKK, ,ลวดเชื่อมKOBE,ลวดเชื่อม NIKKO ตู้เชื่อม OTC 

บริษัท.ร่วมเจริญกรุ๊ป เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการด้านสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องมือช่าง Power Tool,Hand Toolและธุรกิจต่อเนื่องอย่างครบวงจรโดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายมีความซื่อสัตย์สุจริตกับลูกค้า เน้นขายสินค้าคุณภาพลูกค้ามีความพอใจสูงสุด บริการรวมเร็วทันใจฉับพลันทันทีแน่นอน

 

 

 

สัญลักษณ์ของกลุ่ม : รูปมือสองมือจับร่วมกัน บ่งบอกถึงมิตรภาพ ความร่วมมือ ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

วิสัยทัศน์ / Vision

บริษัท ร่วมเจริญกรุ๊ป จำกัด จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกให้บริการด้วยความรวดเร็วบุคลากรมีประสิทธิภาพบริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและยุติธรรม

Mission / ภารกิจของกลุ่ม


ประกอบธุรกิจจำหน่ายและบริการด้านสินค้าอุตสาหกรรม และธุรกิจต่อเนื่องอย่างครบวงจร โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตย์ สุจริตกับลูกค้า เน้นสินค้าคุณภาพ ลูกค้ามีความพึ่งพอใจสูงสุด การบริหารระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง


Culture / ค่านิยมการทำงาน
 

ของกลุ่มร่วมเจริญ RC TOP HIT


      

      

Visitors: 108,643